I år odlar vi Vall och maltkorn. Första skörden Hösilage kommer att skördas under de närmaste veckorna. 

Aktuellt

Nötkött till försäljning. 10 eller 20 kg per låda

2016-08-02

Köttdjuren mår bra, betesmarkerna är finna med många olika växter. Vill ni boka en kött låda till hösten är det dax nu.

Foder

2016-07-07

1:a skörd av hösilage. Ca 300 kg per fyrkantsbal. Bra kvalité! Skickar analys vid förfrågan. Vi löser leverans till ert stall.

Styrelse diplom

2014-03-28

Henrik har blivit godkänd i styrelse institutets diplom utbildning. .

VÄLKOMMEN

HC konsult & entreprenad startade 1998 med vägentreprenad samt att ta över driften av Ekeby och Kängsta Gård.

Idag drivs Ekeby gård och Kängsta Gård i något större omfattning med flera arrende gårdar. Jag har även äran att inne ha flera olika styrelseuppdrag och är utbildad för styrelsearbete. Jag är godkänd på Styrelse insitutets diplom utbildning.

Basen i jordbruket och entreprenadsidan ligger på Ekeby och Kängsta gård i Nynäshamnskommun. Här arbetar vi med ett högkvalitativt foder till djurföretag. Hösilage, spannmål och beten är våra största produkter. Vi tar hand om gödsel och allt vidkommande arbete såsom putsning av beten, röjning i hagarna samt stängsling. Vi arbetar aktivt för att ha ett biologiskt kretslopp genom att återföra de näringsämnen som vi har tagit bort i samband med skörd.

En produktionsgren är Köttdjur som betar de naturliga betesmarkerna runt gårdarna. Vi säljer köttet i konsumentförpackningar i lådor på 10 resp 20 kg. 

Vi utför under sommaren (kantslåtter 5m räkvid från dikeskant, sladdning, transporter och grävning) och under vintern (plogning, sandning och lastning). 

Aktuella styrelseuppdrag: Storstockholms transport AB, Handelsbanken nynäshamn, LRF Sorunda- Ösmo.